Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 

U bent zelfstandige en maakt tijdens uw werk een fout waardoor een derde schade lijdt. Wat dan? Wel als u een verzekering beroepsaansprakelijkheid afsluit, bent u beschermd.

Iedereen kan in de uitoefening van zijn of haar beroep een fout maken:

- U geeft een advies dat niet (helemaal) juist blijkt te zijn

- U maakt een fout in de berekening

- U begaat een fout bij de behandeling van een patiënt

Als u aansprakelijk wordt gesteld, kan dat u veel geld kosten. Zoals iedere aansprakelijkheidsverzekering beschermt ook deze polis het vermogen van de verzekerde (natuurlijke of rechtspersoon). In eerste instantie worden uw belangen verdedigd en neemt uw verzekeraar de nodige kosten (advocaten, experten…) ten laste. In tweede instantie zal er in het geval uw aansprakelijkheid betrokken is, tevens een schadevergoeding aan derden betaald worden.

Voorbeeld: een IT-bedrijf ontwerpt voor een van zijn klanten, een transportbedrijf, software die helpt om de snelste route voor de vrachtwagens te berekenen. Omdat u de module verkeerd programmeerde, rijden veel vrachtwagens fout en lijdt uw klant financiële schade.

Wie kan een verzekering afsluiten?

Een verzekering beroepsaansprakelijkheid is bedoeld voor zelfstandigen en ondernemingen die hoofdzakelijk intellectuele diensten verlenen. Het gaat om juridische beroepen, accountants, artsen en andere medische beroepen, architecten, IT-consultants.

In de meeste gevallen wordt er contractueel een verzekeringsplicht bepaald, met opgave van de minimum te voorzien limiet.

Naast de 10-jarige aansprakelijkheid voor de aannemers in de woningbouw, is er sedert 01/07/2019 ook een verzekeringsplicht voor alle dienstverleners in de bouwsector (wet Peeters-Ducarme).

U bent niet verzekerd voor…

U bent niet voor alle fouten verzekerd. Opzet en bepaalde zware fouten zijn uitgesloten, ook als u de wet overtreedt, bent u niet gedekt. Daarnaast kan een specifieke polis bepaalde schade uitsluiten: schade buiten de Europese Unie, schade uit advies over beleggingen…

Zorg er voor dat de polis die u afsluit perfect bij u past.

Tenslotte nog dit: bent u bestuurder in een vennootschap, dan sluit u beter ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af.

 

bron: Finaco Bv