Fiscale optimalisatie via levensverzekeringen voor zelfstandigen in 2020:

 

Zelfstandigen onder vennootschap kunnen reeds jaren beroep doen op een IPT-verzekering.

Hierbij bouwt de bedrijfsleider een pensioenkapitaal op, op een fiscaal gunstige manier.

De premies worden gestort door de vennootschap en zijn fiscaal aftrekbaar voor zover de storting binnen de 80%-regel valt. De 80%-regel bepaalt het maximaal op te bouwen kapitaal op basis van uw bezoldiging en loopbaan.

Loopbaanjaren vóór de oprichting van de vennootschap of jaren waarin de IPT-verzekering niet optimaal benut werd kunnen nadien worden gefinancierd met een éénmalige storting. De zogenaamde backservice.

Het opgebouwde kapitaal is volledig eigen aan de bedrijfsleider en blijft in het contract tot de opname van het wettelijk pensioen. Enige uitzondering hierop is de opname van een voorschot in het kader van een vastgoedfinanciering voor een privé eigendom.

Voor zelfstandigen zonder vennootschap bestaat naast het VAPZ vanaf 2018 ook het POZ.

Het maximaal op te bouwen kapitaal binnen POZ wordt bepaald door een aangepaste 80%-regel.  De premies die binnen deze regel vallen zorgen voor een belastingvermindering van 30% in de personenbelasting.

Net zoals bij IPT kunnen de voorbije loopbaanjaren gefinancierd worden door middel van een backservice. Belangrijk onderscheid is dat er maximaal teruggekeerd kan worden tot 1/01/2018. Wat ervoor zorg dat deze mogelijkheid pas de komende jaren aan populariteit zal winnen.  Een voorschot voor een vastgoedfinanciering kan zoals bij IPT en VAPZ ook bij POZ.

Echter blijft VAPZ fiscaal gunstiger dan POZ gezien het fiscaal voordeel bij VAPZ groter is.

Het maximum VAPZ voor 2020 bedraagt 8,17% op het geherwaardeerd netto belastbaar inkomen van 2017 met een maximum van 3.291,30 EUR.

Het fiscaal voordeel van het VAPZ is tweeledig. Enerzijds is de premie VAPZ een aftrekbare beroepskost waardoor er tot 50% van de gestorte premie gerecupereerd kan worden via de personenbelasting. Anderzijds zorgt de premie VAPZ voor een daling van het belastbaar beroepsinkomen waarop de sociale bijdrage berekend wordt en zorgt dus voor een verlaging van de sociale bijdrage.

Het fiscaal sparen zorgt voor een financiële zekerheid op het moment van de opname van het wettelijk pensioen en tijdens de opbouw wordt een fiscaal voordeel genoten. In vergelijking met sparen via een klassiek spaarboekje is het fiscaal sparen steeds voordeliger gezien de fors hogere rendementen en de fiscale voordelen.  

Interesse in fiscaal sparen? We maken voor u graag een simulatie van de mogelijke fiscale optimalisaties. 

 

Bron: Finaco BV