KINDSPAREN

 

Een centje opzij zetten om later uw kinderen een duwtje in de rug te geven bij de aankoop van hun eerste auto of woning?

Via een spaarverzekering kunt u het spaarcentje aan hoger rendement beleggen dan via een klassieke spaarrekening.

Vanaf een maandelijks spaarbedrag van 25 EUR kan er al een spaarverzekering opgestart worden. Ook bij een spaarverzekering kan u de touwtjes in handen houden. Zo kan de begunstigde vrij gekozen worden. U kunt meteen uw kind aanduiden als begunstigde of uzelf als begunstigde. In het tweede geval kunt u op einddatum nog steeds zelf over het kapitaal beschikken. 

Naast de opbouw van een startkapitaal voor uw kind kan u ook een overlijdensdekking koppelen aan de spaarverzekering. Mocht u als ouder komen te overlijden kan er een extra kapitaal worden uitgekeerd aan de kinderen.

Een spaarverzekering kan in verschillende beleggingsvormen worden opgestart. Volledig in kapitaalsgarantie (tak 21), volledig in beleggingsfondsen (tak 23) of een combinatie van beide. Bij spaarverzekeringen tak 21 is er een vrijstelling van roerende voorheffing zodra de looptijd langer is dan 8 jaar. Bij een spaarverzekering tak 23 is er geen roerende voorheffing van toepassing.

Laten we even uitgaan van een kind van 2,5 jaar, de kost van een kinderdagverblijf valt weg, het ideaal moment dus om te starten met de opbouw van een spaarpotje. Er wordt maandelijks 40 EUR gespaard, in een spaarverzekering met volledige kapitaalsgarantie. Op de 21ste verjaardag van het kind zal er een pensioenkapitaal van 10.415,08 EUR* opgebouwd zijn.

Interesse in een spaarverzekering voor uw kind? Neem dan zeker contact met ons op.

 

  

* Deze prognose houdt rekening met een geschat rendement inclusief winstdeelname van 2%.

 

Bron: Finaco bvba