Machinebreukverzekeringen: “Hoe kan ik mijn machinepark verzekeren tegen onvoorziene schade?”

 

Machines in een onderneming kunnen op verschillende manieren verzekerd zijn

Er is het aansprakelijkheidsluik (schade aangericht door de machine). De aansprakelijkheid wordt verzekerd in de BA-uitbatingspolis van de onderneming. Indien er schade toegebracht wordt terwijl het voertuig zich op de openbare weg bevindt dan wordt dit verzekerd in de verplichte BA-Motorrijtuigen verzekering. Maar wat met de schade die de machine zelf oploopt?

Voor schade aan de machine zelf (met of zonder tegenpartij) kan een machinebreukverzekering afgesloten worden. Deze polissen vergoeden de verzekeringsnemer voor de herstellingswerken die dienen uitgevoerd te worden aan de verzekerde machine. De gewoonlijke onderhoudskosten vallen uiteraard buiten beschouwing voor deze verzekering. De maatschappij dekt de machine dan ook enkel in bedrijfsklare toestand, en zal tussenkomst verlenen bij een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis die schade veroorzaakte aan de machine.

Bij de vergoeding van de schade kan de maatschappij rekening houden met onderdelen die gevoelig zijn aan slijtage en wordt er ook meestal een vrijstelling toegepast.

In de schadevergoeding kan er eveneens tussenkomst voorzien zijn voor extra kosten van buitenlandse technici om de machine zo snel mogelijk te herstellen. Ook kosten buiten de normale werkuren zijn vaak voorkomend, gezien de machine zo snel mogelijk opnieuw operationeel dient te zijn.

De schade aan de machine en de herstellingswerken kunnen dus verzekerd worden. Verder is er ook nog het aspect van bedrijfsschade (omzetverlies) gedurende de periode dat de machine niet kon werken.
Afhankelijk van het type machine en de gekozen maatschappij bestaat de mogelijkheid om bedrijfsschade van een stilstaande machine (door gedekte schade in machinebreuk) te gaan verzekeren.

Indien u meer informatie wenst omtrent machinebreukverzekeringen, aarzel dan zeker niet ons te contacteren.

 

Bron: Finaco BV