Rechtsbijstand wordt fiscaal aftrekbaar

 

Vanaf september kunt u onder bepaalde voorwaarden een belastingvoordeel krijgen als u een rechtsbijstandverzekering afsluit. Deze belastingvermindering is bedoeld om meer mensen ertoe aan te zetten zich te beschermen tegen hoogoplopende kosten bij een juridisch geschil.

Voorheen werd u bij het onderschrijven van een rechtsbijstandspolis vrijgesteld van taksen (9,25%) op de premie van maximum 144 euro. Dit bracht een voordeel van ongeveer 13 euro met zich mee. Aangezien dit voordeel zo beperkt was, bleef de voorziene toename van rechtsbijstandverzekeringen uit.

Als reactie hierop werd een nieuw voorstel naar voor geschoven. Vanaf 1 september 2019 wordt een belastingvoordeel toegekend van 40 procent op de jaarpremie van een rechtsbijstandverzekering. De overheid hoopt via deze fiscale stimulans de drempel te verlagen om een rechtsbijstandspolis te onderschrijven.

U hebt voor een jaarlijkse premie tot 310 euro recht op een belastingvermindering van 40 procent, wat het totale voordeel op 124 euro brengt.

Om het belastingvoordeel te kunnen krijgen, moet de rechtsbijstandverzekering aan een aantal voorwaarden voldoen omtrent gedekte risico’s, minimale dekkingen, waarborgen en wachttermijnen.

De waarborg voor strafzaken moet minimum 13.500 euro bedragen en de waarborg per geschil in burgerlijke zaken 13.000 euro. Daarnaast voorziet de nieuwe wetgeving ook een dekking voor bouwgeschillen tot 6.750 euro en echtscheidingsgeschillen tot 3375 euro.  De polis mag telkens een vrijstelling van maximum 250 euro per schadegeval voorzien.

Om misbruik op korte termijn tegen te gaan worden wachttijden ingevoerd. Voor bouwgeschillen mag de wachttijd maximum 5 jaar bedragen. Voor echtscheidingsgeschillen geldt er een wachttijd van maximum 3 jaar.

 

Verplichte waarborgenMinimum waarborgMaximum Wachttijd
Strafzaken13.500Sommige waarborgen tot 1 jaar
Burgerlijke geschillen13.000Sommige waarborgen tot 1 jaar
Bouwgeschillen6.7505 Jaar
Echtscheidingsgeschillen3.3753 Jaar

 

De vrije keuze van advocaat wordt steeds gegarandeerd, echter geldt er een plafond voor het honorarium van de advocaat. De regering wil een tarievenlijst maken. Een advocaat kan kiezen of hij in het kader van de rechtsbijstandverzekering de tarieven zal respecteren. Er komt een lijst van advocaten die de tarieven respecteren.

Momenteel is er nog geen product op de markt dat voldoet aan de minimumwaarborgen. De verzekeringsmaatschappijen zijn volop bezig met het ontwikkelen van een nieuw product. Hierbij hoeven ze zich niet te beperken tot het wettelijk minimum.

 

D.A.S. zal twee nieuwe producten lanceren die een uitbreiding zijn van hun bestaande rechtsbijstandspolissen zodat deze voldoen aan de voorwaarden.

Ook ARAG zal sleutelen aan hun bestaande product zodat deze polis in aanmerking komt voor het fiscale voordeel. De premie is afhankelijk van de situatie van de verzekerde: eigenaar, huurder, alleenstaand of samenwonend.

Euromex zal een gloednieuw product ‘Privéleven met Fiscaal Voordeel’ op de markt brengen. De premie bedraagt 420 euro en voor alleenwonenden zonder minderjarige kinderen 310 euro.

Met deze maatregelen hoopt justitie de toegankelijkheid te vergroten, waarbij alle Belgische inwoners kunnen genieten van een laagdrempelige rechtsbijstandverzekering.

 

 

 

bron Finaco bvba