Rechtsbijstandverzekeringen met fiscale aftrekbaarheid

 

Vanaf aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) is er via de personenbelasting een mogelijkheid om de betaalde premies voor een rechtsbijstandverzekering fiscaal in mindering te brengen.

Deze wet werd gestemd op 22 april 2019. De wet moet het toegankelijker maken om een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering af te sluiten als particulier.

De wet bepaalt dat de premies die na 01/09/2019 betaald werden in aanmerking komen voor een fiscale aftrekbaarheid. Er kan 40% van de premie in mindering gebracht worden met als maximumpremie 310 EUR, het gedeelte van de premie dat hoger ligt dan 310 EUR komt niet meer in aanmerking. In het aanslagjaar 2020 zal er dus maximaal 124 EUR belastingvermindering zijn in de personenbelasting.
Niet elke particuliere rechtsbijstandsverzekering komt in aanmerking, de wet bepaalt de minimale dekkingen, wachttijden, vrijstellingen die de polis moet bevatten om in aanmerking te komen voor het fiscale voordeel. Er is onder andere een verplichting om een dekking te voorzien bij eerste echtscheiding, arbeidsgeschillen, contractuele bouwgeschillen, enzovoort.

Ondertussen hebben de gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraars hun producten voorgesteld en kunnen er verschillende formules onderschreven worden naar gelang de wensen van de klant. Indien u hierover meer info wenst, aarzel dan zeker niet ons te contacteren.

 

 Bron: Finaco bvba