Update weersverzekering ter vervanging rampenfonds vanaf 2020

 

In onze vorige nieuwsbrief was er al sprake van de weersverzekering ter vervanging van het rampenfonds (vanaf 2020 met een overgangsperiode tot eind 2024).

Om tijdens de overgangsperiode nog aanspraak te maken op een tussenkomst van het rampenfonds dient er minstens 25% van het areaal verzekerd te worden. De vergoedingen van het rampenfonds zullen ieder jaar beperkter worden en vanaf 01/01/2025 niet meer mogelijk zijn.


Ondertussen is er ook meer bekend over de financiële steun die de overheid zal bieden. Er kan tot 65% van de betaalde verzekeringspremie teruggestort worden. Dit op voorwaarde dat de landbouwer/tuinbouwer minstens 20% van het inkomensverlies (ten opzichte van de afgelopen 5 jaar) gaat verzekeren. De overheid stimuleert de land- en tuinbouw om hun arealen de eerste 3 jaar al te verzekeren, want arealen verzekerd gedurende de eerste 3 jaar behouden de subsidie van 65% op de premie tot en met 2026.

Ondanks de extra premie die dit zal teweegbrengen voor de land- en tuinbouwers, kan de weersverzekering als een voordeel gezien worden omdat voor een tussenkomst van het rampenfonds er steeds een lange tijd overgaat en dit onzekerheid met zich meebrengt. De verzekeringsvoorwaarden liggen vast, en als hieraan voldaan is zal de verzekeraar schadevergoeding uitbetalen.

De verzekeraars hebben tot 30 juni 2019 de tijd om hun weersverzekering voor te stellen aan de overheid, voor 30 september 2019 zal de overheid bekend maken welke verzekeraars een gesubsidieerde verzekeringen aanbieden.

 

 

bron Finaco Bvba