Verplichte verzekering: Beroepsaansprakelijkheid intellectuele dienstverleners in de bouwsector

 

 

Sinds 01/07/2018 is de nieuwe verplichte verzekering 10-jarige aansprakelijkheid van aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector in voege getreden. In navolging hiervan is er een nieuwe wet goedgekeurd in de Kamer op 25 april 2019.

Op 01 juli 2019 treedt de nieuwe wetgeving in voege, de wet verplicht alle intellectuele dienstverleners in de bouwsector om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren met uitzondering van de 10-jarige aansprakelijkheid. Concreet zal men zich moeten verzekeren ten belope van 1.500.000 EUR voor lichamelijke schade en 500.000 EUR voor materiële schade en 10.000 EUR voor voorwerpen die door de bouwheer werden toevertrouwd.

Tot op heden waren enkel de architecten en landmeters verplicht zich te verzekeren voor hun beroepsaansprakelijkheid, de wetgeving is er dus enerzijds om de discriminatie weg te werken maar anderzijds ook om de consument en dienstverlener beter te beschermen. De consument zal kunnen rekenen op tussenkomst bij problemen in de bouw of renovatie en de dienstverlener zelf zal verzekerd zijn voor de gemaakte fouten.

De nieuwe wetgeving is dus van toepassing op alle dienstverleners die een intellectuele prestatie verrichten bij bouw of renovatie. In tegenstelling tot de verplichte 10-jarige aansprakelijkheid slaat de nieuwe wet niet enkel op woningen of appartementen met tussenkomst van een architect maar op alle bouwwerken. De nieuwe wet verplicht de verzekeraars alle schade te vergoeden met uitzondering van 11 uitsluitingen die in de voorwaarden kunnen opgenomen worden samen met de in de verzekeringswet voorziene uitsluitingen.

De verzekeraars zullen jaarlijks een lijst moeten overmaken aan de Orde van Architecten met architecten die bij hen verzekerd zijn.
Er wordt opnieuw een tariferingsbureau opgericht voor dienstverleners die geweigerd worden op de verzekeringsmarkt.

 

bron Finaco bvba