Wat met het gewaarborgd inkomen, de hospitalisatieverzekering en overlijdingsdekkingen

 

Hospitalisatieverzekering

Bij een hospitalisatie als gevolg van het coronavirus is er steeds dekking vanuit de hospitalisatieverzekering voor opname in een Belgisch ziekenhuis.

Bij hospitalisatie in het buitenland hangt dit af van de algemene voorwaarden van de dekking, uitgebreide hospitalisatieverzekeringen bieden dekking in Europa of zelfs wereldwijd.

Overlijdensdekking

Bij overlijden als gevolg van een coronabesmetting is er steeds dekking als dit niet gepaard ging met een reis tegen een negatief reisadvies.

Dit geldt zowel voor een pure overlijdensdekking als voor levensverzekeringen, groepsverzekeringen, IPT-contracten,… waarin een overlijdensdekking vervat zit.

Gewaarborgd inkomen en omzetverzekering

Het gewaarborgd inkomen en de omzetverzekering is een verzekering die dekking verleent als u zelf arbeidsongeschikt wordt ten gevolge een ziekte of een ongeval.

Als u zelf ziek wordt en niet in staat bent om te werken komt het gewaarborgd inkomen tussen. Let wel, hierbij is steeds een eigenrisicotermijn van toepassing van bijvoorbeeld 30 dagen. Dit betekent dat er pas een uitkering volgt bij arbeidsongeschiktheid als deze langer aanhoudt dan de eigenrisicotermijn in het contract.

Als u zelf in quarantaine geplaatst wordt of vastzit in het buitenland en u vertoont geen enkel teken van ziekte, dan is er geen sprake van arbeidsongeschiktheid en voorziet het gewaarborgd inkomen bijgevolg niet in een uitkering.

Bij omzetverlies ten gevolge lockdown of quarantaine is er geen tussenkomst van de verzekeraar. Dit is een risico dat op vandaag niet kan verzekerd worden behalve voor specifieke evenementen.

TIP: indien u uw wedde voor een bepaalde periode stopzet of aanpast, contacteer ons zeker om na te gaan of er een aanpassing in uw contracten moet gebeuren.