Wijzigende praktijk fiscale controles rond berekening 80%-regel IPT

 

De voorbij maanden bereikten ons verschillende berichten van verzekeraars dat de berekeningsmethode van de 80%-regel voor een IPT in bepaalde situaties onder vuur komt vanuit de fiscus.  Vooral de situatie waarbij er geen rekening wordt gehouden met pensioenkapitalen opgebouwd buiten de zelfstandige vennootschap, blijkt met de nodige discussie gepaard te gaan.

Alle verzekeraars op de Belgische markt hebben in het verleden steeds toegelaten dat het mogelijk is om het verleden niet mee te nemen in de berekening van de 80%-regel. Dit werd vooral toegepast wanneer bedrijfsleiders die eerder werknemer waren reeds een hoog kapitaal in de groepsverzekering hadden opgebouwd. Deze marktpraktijk vindt steun in de circulaire die de 80%-regel behandelt en werd ook jarenlang niet bediscussieerd door de fiscus. Sedert een aantal maanden blijkt dit echter voorwerp van discussie.

Tot op vandaag werden er bij controles op polissen in ons beheer nog geen premies verworpen. We willen u in eerste instantie echter informeren van de schijnbaar wijzigende houding van de fiscus in deze. Verschillende verzekeraars aanvaarden nog steeds nieuwe polissen met toepassing van de marktpraktijk. We willen echter wijzen op de mogelijke risico’s die hiermee gepaard gaan.

In alle geval volgen wij de verdere evolutie in deze verder op en hopen wij dat er snel duidelijkheid komt over de toe te passen werkwijze.