Gebouwen

 

Uw bedrijfsgebouwen zijn van essentieel belang voor uw business.

Een aangepaste brandverzekering is een belangrijke stap.

Brandverzekering

Net zoals u voor uw privéwoning een brandverzekering onderschrijft, doet u dat best ook voor uw bedrijfsgebouw(en). Wij geven u alvast mee waarop u moet letten.

U werkt van bij u thuis

Uw brandverzekering voor uw privéwoning volstaat. Die dekt dan zowel uw privé- als beroepsruimten.

Belangrijk

 • Meldt aan uw makelaar dat u thuis uw (bij)beroep uitoefent.
 • Ga na of uw inboedel correct geschat is.

Hebt u bijvoorbeeld veel IT-materiaal? Controleer of uw verzekerd kapitaal voor de inboedel ook deze toestellen omvat.

U hebt/huurt een kantoorgebouw

Sluit een aparte brandverzekering af. Bepaalde verzekeraars bieden brandverzekeringen aan op maat van kantoren.

Een brandverzekering is meer dan puur bescherming bij brand- of waterschade. Ook gedekt:

 • schade door storm en hagel,
 • vandalisme,
 • arbeidsconflicten en aanslagen,
 • glasbreuk …

Wat en voor wie?

 • U kunt zowel als eigenaar of als huurder een brandverzekering afsluiten.
 • U kunt zowel het gebouw als de inboedel (kantooruitrusting, elektronisch materiaal …) verzekeren.

Optioneel kunt u ook een diefstaldekking onderschrijven. Ook een allerisicodekking [1] voor uw goederen is mogelijk.

U hebt een handelszaak

U kunt hiervoor een specifieke brandverzekering onderschrijven.

Wat is gedekt?

 • het bedrijfsgebouw,
 • het materiaal,
 • de machines,
 • de koopwaar,
 • eventueel uw privé-inboedel.

U kunt uw verzekering optimaliseren met de volgende waarborgen:

 • diefstaldekking,
 • dekking zonder vrijstelling,
 • al het materieel wordt vergoed in nieuwwaarde,
 • een dekking tegen valse biljetten,
 • een vergoeding bij een opname in het ziekenhuis of bij overlijden na een verzekerd schadegeval.

Specifieke activiteiten

Voor bepaalde professionele activiteiten voorzien we in een verzekeringsoplossing met waarborgen op maat van het beroep

 • apotheek
 • bakker-banketbakker
 • huisarts
 • industrieel risico
 • kapsalon
 • kinesitherapeut
 • landbouwbedrijf
 • restaurant
 • tandarts
 • voedingswinkel

 Voor meer info kunt u steeds bij ons terecht.


 

[1] Hierbij zijn alle mogelijke schades gedekt, op enkele logische uitzonderingen na. Wat ook de oorzaak is.

Bedrijfsschade

Concreet zogt de waarborg bedrijfsschade ervoor dat een bedrijf tijdens de periode waarin het schade lijdt (bvb brand), een vergoeding krijgt van de verzekeringsmaatschappij waarmee deze de bedrijfsactiviteiten verder kan blijven uitoefenen.
De vergoeding van de verzekeringsmaatschappij , bestaat uit drie grote delen:

 • De vaste kosten die het bedrijf zal moeten blijven betalen na het schadegeval, bvb kredieten, loonkost bedienden, etc
 • Het verlies van de winst (op voorwaarde dat het bedrijf geen verlies leed voor het schadegeval),
 • De eventuele extra kosten als gevolg van het schadegeval.

Net als vele andere verzekeringen kan ook de bedrijfsschadeverzekering aangepast worden naargelang de specifieke wensen van het bedrijf.

Dit kan onder andere bestaan uit volgende zaken:

 • De duurtijd van uitbetaling schade
 • Na welke waarborgen dient er een dekking bedrijfsschade voorzien te worden
 • Zijn de lonen van arbeiders inbegrepen in de vergoeding
 • etc
ABR

De polis Alle Bouwplaats Risico’s verzekert iedereen die betrokken wordt bij de bouwwerken.

Wat kan verzekerd worden?

 • de bouwwerken, met inbegrip van de erin te verwerken bouwmaterialen en -elementen
 • de voorlopige bouwwerken,
 • de bouwplaatsketen
 • het materieel en de bouwplaatsuitrusting;
 • de werftoestellen
 • het bestaand goed, eigendom van de bouwheer, op voorwaarde dat vóór de aanvang van de werken een plaatsbeschrijving op tegenspraak werd opgemaakt.
 • De schade aan derden aangericht